A JÓGA ÚTJÁN

Egy kis jógafilozófia Nektek (szeretettel)

A JÓGA ÚTJÁN

A jógafilozófia a Védák filozófiájából táplálkozik. Patandzsali a Jóga Szútra című jóga alapműben összefoglalta a külvilággal, illetve önmagunkkal kapcsolatos viselkedésformákat. A jama szabályozást, harmonizálást jelent. A jama nijama minden pontja tanácsként tekinthető. Ajánlott tettek, illetve magatartások gyűjteménye. Bizonyos értelemben jóga gyakorlatoknak tekinthetők. Ugyanis, a jóga célja az, hogy a jóga szellemisége, – értsd: a belső béke- a gyakorló alaptermészetévé váljon.

A spirituális jóga kezdete: az 5 jama

  1. Ahimsza – erőszakmentesség

A Védák magas szintű erkölcsi elvei szerint az elérendő cél az, hogy tetteinkkel, szavainkkal, de még gondolatban sem ártsunk senkinek. Ennek legfontosabb eleme az élet tisztelete, a vegetáriánus életforma. A „ne ölj” parancsa mellett ugyanakkor létezik az önvédelem elve is. Az ahimsza olyan finomabb részletekre is vonatkozik, mint a ma gyakran használt erőszakmentes kommunikáció fogalma.

  1. Szatja– igazmondás

A szat jelentése: öröklét. Csakis az örökérvényű igazságok jelentik a valóságot. Az igazmondás erre vonatkozik. A valósághoz és igazsághoz való ragaszkodásra.

  1. Asztéja– tisztességesség, a lopás tilalma

Az el nem tulajdonító magatartás tágabb értelemben azt jelenti, hogy az ember tisztában van azzal a ténnyel, hogy minden Isten tulajdona. Nem formálhat jogot semmi felett sem, de megfelelő módon használhatja azokat a javakat, melyek az élet Istentől származó ajándékai.

  1. Brahmacsarja – érzékszabályozás

Ne a vágyaink uralkodjanak felettünk. A jóga kihangsúlyozza, hogy ha a valaki nem képes az önszabályozásra, akkor előbb vagy utóbb gondjai lesznek. Fontos a másik nemhez való viszony rendezettsége is. A jóga egyértelműen cölibátust ajánl a tanuló időszakra a belső energiák összpontosítása érdekében. Ha valakinek magasabb rendű céljai vannak, annak számára ez nem lesz kínos önmegtartóztatás.

  1. Aparigraha– a felesleges birtoklástól, harácsolástól való mentesség

A dolgok birtoklása kötöttséget eredményez, a jógi pedig szabad akar maradni. Azzal a tudattal él, hogy minden Istenhez tartozik, ennek megfelelően viszonyul bármihez. Nem az anyagi világ kötelékeit gyarapítja. Viszont ha bármit fel tud használni saját vagy mások lelki életének jobbítására, azt ideiglenes tulajdonosként megteszi.

A jama-nijama elválaszthatatlanok egymástól: íme az 5 nijama

  1. Saucsa– tisztaság

Testi és mentális tisztaságra vonatkozik. Külső megjelenésünk, a tisztálkodás és a tiszta ruha mellett a tettek és gondolatok tisztaságára.

  1. Szantósa– elégedettség

Belső kiegyensúlyozottságot, mélyről fakadó harmóniát jelent, nem pedig passzivitást. A jóga gyakorlója csakis olyan dolgokra vágyik, melyek lelkileg segítik. Eszébe sem jutna bármit is erkölcstelen eszközökkel megszerezni.

  1. Tapaszja– vezeklés

A vezeklés egyfajta önfegyelem. Nem önsanyargatás, csak egy felsőbb cél érdekében végzett szigorúbb életforma, mely önként vállalja a nehézségeket is. Hasonlít a sportoló életéhez, aki vállalja a rendszeres edzés fáradalmait. Tapaszja az is, ha a jógagyakorlatoknál vagy az életben elviseljük az átmeneti nehézségeket.

  1. Szvádjája– önismeret

A jóga gyakorlása gondosan vezeti a jógit az önismeret kanyargós útjain. Önmagunk megismerése együtt jár az emberi élet valódi céljainak felismerésével. Aki önmagát megismeri, az másokhoz is a megfelelő módon tud viszonyulni.

  1. Ísvara-pranidhána– az Isten iránti szeretet

A jógi számára a természetben minden összefügg egymással, és végső soron a Legfelsőbbhöz kapcsolódik.

Jama nijama a mindennapokban

A jóga több mint fizikai és szellemi torna. Az 5 jama és az 5 nijama alkalmazása megszabadít téves képzeteinktől. Új, egy teljesebb világ felé nyit kaput. Ez a világ a tudatosság világa. Ahol nem csak úgy sodródik az ember, hanem mindent összefüggésben lát.

Önmagunk megismerésének alappillére. Mindemellett a világhoz való helyes viszonyulásunk alapját képezi.

Mondhatnánk azt is, hogy a jóga ábécéjének első betűje. Akkor hát megvan a jóga “A” betűje. Ebből a betűből pedig tudod mi képződik? Az AUM mantra. Csak hogy lásd: minden mindennel összefügg. Pláne a jama és a nijama a jógával. Olyan, mint egy alaplépés a táncban.

A jamák és nijamák alkalmazása valódi önismeretet ad. Alapvető viselkedésminta. A jama nijama nem csupán az erkölcsiség alapja. Segíti az elme csendességét, mely szükséges a jóga gyakorlásához.

Jó utat kívánva,

Erika

www.jogagyomro.hu

Patanjali2

IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE

FACEBOOK