KI VOLT PATANDZSALI?

Ha rendszeresen jársz jógaórákra, előbb-utóbb hallani fogsz a Jóga Szútrákról.
Ez a könyv legalább 1700 éve keletkezett, és 195 aforizmából (szútrából), vagyis bölcs kijelentésből áll. De mit tudsz Patandzsaliról, ezeknek a verseknek az összeállítójáról?

Valójában senki sem tud túl sokat róla – azt sem tudjuk pontosan, mikor élt. Néhány jógagyakorló állítása szerint az időszámításunk előtti második században élt és további fontos műveket komponált az ayurvédáról (az ősi indiai orvoslásról) valamint a szanszkrit nyelvtanról.
Ezzel ellentétben a mai tudósok a szútrák nyelvezete és tanításai alapján a művet az időszámításunk szerinti második vagy harmadik századra datálják, az orvosi és nyelvtani tanulmányokat pedig más Patandzsali nevű szerzőknek tudják be.

Akár a világ több hasonló spirituális hősének esetében, születésének története mitikus dimenziókat öltött. Egyik változat szerint az Úr Siva egyszer a jógáról tartott előadást a feleségének, Umának. Mivel nagyon titkos tanítást akart átadni, egy félreeső helyre vonultak a dzsungelben.

Siva éppen hogy befejezte az elbeszélését, amikor zajt hallott a bokorból. Amikor megnézte, mi az, a végtelenség ezerfejű kígyóját, Anantát látta menekülni. Siva megszidta Anantát, és at mondta, hogy büntetésképpen, amiért titokban kihallgatta őket, arra ítéli, hogy menjen az emberek közé és adja nekik át ezt a tudást.

Ananta azonnal útnak indult, hogy véghezvigye új feladatát, és egy faluba ért. Amint megpillantották az ezerfejű kígyót, a falusiak egy része elfutott félelmében, a többiek pedig elkezdték kővel dobálni. Amikor Ananta visszatért az Úr Sivához, és elmondta neki, hogy mi történt, Siva azt mondta, hogy az emberek megriadnak egy ezerfejű kígyó látványától, és azt ajánlotta neki, hogy vegyen fel emberi formát.

Ananta megfogadta a tanácsát, és felvette a Patandzsali nevet, mire az emberek örömmel fogadták. Mivel a végtelenség kígyója megnyilvánulásának tekintik, Patandzsalit tradicionálisan félig kígyó, félig ember formában ábrázolják.

Anantát magát a tökéletes jóginak tekintik. Egyik feladata az, hogy Visnu fekvőhelyeként szolgál. Visnu időnként hihetetlenül súlyos, ezért a fekvőhelynek nagyon erősnek kell lennie. Ugyanakkor az Úrnak nagyon puha fekhelyre van szüksége. Ananta nagyon is megfelelt erre a kettős feladatra, mivel a gyűrűi egyszerre voltak puhák és erősek is. Így Ananta a Jóga-szútra 2.46. jelentését is példázza: szthira-szukham ászanam – vagyis az ászanának egyszerre kell rendelkeznie a lágyság és szilárdság tulajdonságaival.

Patandzsali azonban nem csak a Jóga-szútra szerzője volt. Vjásza azt mondja egy Patandzsalit dicsőítő imában:

“Boruljunk le Patandzsali, a legemelkedetebb bölcs előtt, aki megtanította a jógát, hogy tisztítsa az elmét, aki megtanította a nyelvet, hogy tisztítsa a beszédet, és aki megtanította az orvostudományt, hogy egészségessé tegye a testet.”

Patandzsali volt a Mahábhásja szerzője is, ami Panini szanszkrit nyelvtanának nagyszerű magyarázata. A Csaraka szamhitát, az ájurvéda egyik alapművét is Patandzsalinak tulajdonítják.

A nyugati tudósok azonban úgy tartják, hogy ezt a három írás három külön személy műve, mivel vannak érvek, amik arra utalnak, hogy e művek különböző évszázadokban keletkeztek.

A tradicionális álláspont az, hogy sok nagy mester, mint Patandzsali is, igazából olyan sziddhák, vagyis tökéletes lények voltak, akik vagy halhatatlanok voltak, vagy bármikor képesek voltak megnyilvánulni, amikor csak akartak. Ha elfogadjuk azt, hogy Patandzsali képes volt a végtelenség ezerfejű kígyójából átváltozni emberi lénnyé, akkor nem nehéz elfogadni azt sem, hogy bármikor meg tudott nyilvánulni, amikor akart.

Fohász Patándzsálihoz

Yogena cittasya padena vacam,
malam sarirasya ca vaidyakena,
yopakarottam pravaram muninam,
patanjalim pranajaliranato’smi,
abahu purusakaram
sankha cakrasi dharinamsahasra sirasam svetam
pranamami patanjalim.
hare OM.

Ó szentek legnemesebbje, Patandzsali!
Meghajlok előtted, ki az elme derűjéhez megalkottad a jógát;
A beszéd tisztaságához a nyelvtant,
A test tökéletesítésének a gyógyírját
Alázatos fővel állok előtted ó Patandzsali,
Kinek külső teste emberi alakot ölt
Kinek karjai kagylót és korongot tartanak
Kinek fejét az ezerfejű kobra koronázza
Ó Te aki Adisésa inkarnációja vagy
Tiéd minden üdvözletem.

Sok változat közül hallgass meg egyet:

https://www.youtube.com/watch?v=TXBIxxcmJe8


IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE

FACEBOOK